In 2020 verschenen Sovon-rapporten

Slaterus R. & Hissel B. 2020. Broedvogels van Polder IJdoorn en de Hoeckelingsdam in 2020. Sovon-rapport 2020/101, Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen.

de Boer V., Slaterus R. & Boudewijn T.J. 2020. Watervogeltellingen in het Benedenrivierengebied in 2019/20. RWS-Centrale Informatievoorziening BM 20.21. Sovon-rapport 2020/100. Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen. Bureau Waardenburg-rapport 20-316. Bureau Waardenburg, Culemborg.

van Roomen M., Hustings F., van Winden E., Dronneau C., Frauli C., Strebel N.,Wahl J., Koffijberg K. & van Turnhout C. 2020. Waterbirds in the international Rhine Valley: numbers, distribution and trends. ICPR rap nr. xxx, Sovon rap nr. 2020/99. International Commission for the Protection of the Rhine, Koblenz.

Deuzeman S. 2020. Broedvogels van de Kievitslanden in 2020. Sovon-rapport 2020/98, Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen.

Majoor F. & Kleyheeg E. 2020. Vogelmonitoring in het Buijtenland van Rhoon in 2019-2020. Sovon-rapport 2020/97, Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen.

van Turnhout C. & Majoor F. 2020. Tapuiten in de Eierlandse Duinen op Texel in 2020. Sovon-rapport 2020/96, Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen.

Vogel R. 2020. Broedvogels van het Beneden Dinkeldal in 2020. Sovon-rapport 2020/95, Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen.

Schekkerman H., Gerritsen G.J. & Hooijmeijer J. 2020. Jonge Grutto’s in Nederland in 2020: een aantalsschatting op basis van kleurringdichtheden. Sovon-rapport 2020/91, Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen.

Schekkerman H. & Koffijberg K.  2020. Annual survival estimation and population modelling for Swedish Lesser White-fronted Geese. Sovon-rapport 2020/90, Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen.

Kleefstra R. 2020. Broedvogelmonitoring op Schiermonnikoog in 2020. Sovon-rapport 2020/86. Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen.

Kleefstra R. 2020. Grauwe Ganzen in terreinen van It Fryske Gea in 2020. Sovon-rapport 2020/85. Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen.

Slaterus R. 2020. Broedvogels van de duinen bij Circuit Zandvoort in 2020. Sovon-rapport 2020/83. Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen.

Sierdsema H., Foppen R., Kampichler C. & van den Bremer L.. 2020. Prioritering van locaties voor draadmarkeringen in hoogspanningslijnen op basis van aanvaringsrisico’s vogels. Sovon-rapport 2020/82. Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen.

Roodbergen M. & Kleyheeg E. 2020. Overleving van kievitskuikens op greppel-plasdras met en zonder vossenraster in Eemland. Sovon-rapport 2020/81. Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen.

Slaterus R. 2020. Botentelling rondom IJburg in 2019/20. Sovon-rapport 2020/79. Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen.

Slaterus R. 2020. Overwinterende watervogels rondom IJburg in 2019/20. Sovon-rapport 2020/78. Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen.

de Boer V., Slaterus R. & Boudewijn T. 2020. Watervogeltellingen in het Benedenrivierengebied in 2019/20. Sovon-rapport 2020/76. Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen.

van Kleunen A., van Els P. & Slaterus R. 2020. ANLb-beleidsmonitoring voor wintervogels in Gelderland in 2019/20. Sovon-rapport 2020/73. Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen.

Slaterus R., van Els P. & van Kleunen A. 2020. ANLb-beleidsmonitoring voor broedvogels in Gelderland in 2019. Sovon-rapport 2020/72. Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen.

Vogel R.2020. Broedvogelinventarisatie cultuurhistorische gebieden rond Winterswijk in 2020. Sovon-rapport 2020/71. Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen.

Vogel R. 2020. Broedvogelinventarisatie Linderzijde in 2020. Sovon-rapport 2020/70. Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen.

Geertsema M. & de Boer V. 2020. Broedvogelinventarisatie Brabantse Wal in 2020. Sovon-rapport 2020/69. Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen.

Abma J. & Prop D. 2020. Broedvogelinventarisatie Naardermeer in 2020. Sovon-rapport 2020/68. Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen.

Hissel B. & de Boer V. 2020. Broedvogelinventarisatie Maasuiterwaarden in 2020. Sovon-rapport 2020/67. Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen.

de Boer V. 2020. Zomerganzen in Drenthe in 2020. Sovon-rapport 2020/66. Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen.

de Boer V. 2020. Broedvogels van SNL-objecten in Gelderland in 2020. Sovon-rapport 2020/65. Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen.

Vergeer J.-W. 2020. Ganzen- en Zwanentellingen in Zeeland  Seizoen 2018/2019. Sovon-rapport 2020/64. Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen.

van Kleunen A., Abma J., de Boer V., Deuzeman S. & Walhout J. 2020. Broedvogelmeetnet Zoete Rijkswateren 2020. Sovon-rapport 2020/61. Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen.

de Boer V. 2020. Toelichting bij aantalsschattingen zomerganzen Zuid-Holland 2013-2015. Sovon-rapport 2020/60. Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen.

Alefs P., van Els P., Foppen R. & Vogel R. 2020. Vogelsoorten in de provincie Utrecht waarvan nestplaatsen en rustplaatsen jaarrond van betekenis zijn: ecologisch advies voor algemene richtlijnen. Sovon-rapport 2020/59. Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen.

Vogel R. 2020. Broedvogels van terreinen in Midden Twente in 2020. Sovon-rapport 2020/58. Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen.

Deuzeman S. 2020. Broedvogels van Radio Kootwijk in 2020. Sovon-rapport 2020/57. Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen.

Vergeer J.-W. 2020. Broedvogels van de Kop van Schouwen in 2020. Sovon-rapport 2020/56. Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen.

de Jong A. 2020. Broedvogels van de Bovenlanden bij Wilnis in 2020. Sovon-rapport 2020/55. Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen.

Hissel B. 2020. Broedvogels van de Snelle Loop in 2020. Sovon-rapport 2020/54. Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen.

Hissel B. 2020. Broedvogels van het Dommeldal in 2020. Sovon-rapport 2020/53. Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen.

Hissel B. 2020. Broedvogels van Boswachterij Sint Anthonis in 2020. Sovon-rapport 2020/52. Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen.

Hissel B. 2020. Broedvogels van Overlaat in 2020. Sovon-rapport 2020/51. Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen.

van Bruggen J. & Klemann M. 2020. Broedvogels van Boswachterij Nunspeet in 2020. Sovon-rapport 2020/50. Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen.

van Diek H. & Hustings F. 2020. Broedvogels van Boswachterij Groesbeek in 2020. Sovon-rapport 2020/49. Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen.

de Boer V. 2020. Broedvogels van Loevestein in 2020.  Sovon-rapport 2020/48. Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen.

van Manen W. 2020. Broedvogels van Gees, De Witten en Dalerveen, inclusief omliggende gebieden in 2020. Sovon-rapport 2020/47. Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen.

Scholten S. & van Manen W. 2020. Broedvogels Veenhuizen en Noord Drenthe in 2020. Sovon-rapport 2020/46. Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen.

Kleyheeg E. & de Boer V. 2020. Beheermonitoring Flevolands Agrarisch Collectief seizoen 2019-2020. Sovon-rapport 2020/44. Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen.

de Boer V. 2020. Inventarisatie van stadsganzen in de Gemeente Houten in 2020. Sovon-rapport 2020/43. Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen.

Christian Kampichler en Henk Sierdsema. 2020. Update kansenkaarten vissen. Sovon-rapport 2020/42. Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen.

Teunissen W., Kampichler C., Majoor F., Roodbergen M. & Kleyheeg E. 2020. Predatieproblematiek bij weidevogels. Sovon-rapport 2020/41. Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen.

Slaterus R & Stah J. 2020. Monitoring Aviaire Influenza bij dode wilde vogels. Jaarverslag 2019. Sovon-rapport 2020/39. Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen.

Kleyheeg E. & Geertsema W. 2020. Verkenning van gecombineerde analyse van de ANLb beheermonitoring van vogels in akkergebieden. Sovon-rapport 2020/36. Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen.

Koffijberg K., van den Bremer L. & van Winden E. 2020. Ontwikkeling van ganzenaantallen, ganzenschade en overzicht van beheersmaatregelen voor ganzen in de provincie Groningen. Sovon-rapport 2020/35. Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen.

Sierdsema H., ten Holt H., Martens S., Nijssen M. & Verburg P. 2020. Natuurbeheer- en zoneringsmaatregelen voor zeven aangewezen vogelsoorten in Natura 2000-gebied Veluwe. Bouwstenen Soortenherstel Beheerplan Natura 2000 Veluwe. Achtergrondrapport. Sovon-rapport 2020/32. Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen.

Sierdsema H. & Kampichler C. 2020. Verandering natuurkwaliteit broedvogels. Sovon-rapport 2020/30. Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen.

Sierdsema H., ten Holt H., Martens S., Nijssen M. & Verburg P. 2020. Natuurbeheer- en zoneringsmaatregelen voor zeven aangewezen vogelsoorten in Natura 2000-gebied Veluwe. Bouwstenen Soortenherstel Beheerplan Natura 2000 Veluwe. Hoofdrapport. Sovon-rapport 2020/29. Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen.

van Roomen M., Arts F., van Kleunen, A., van Winden E., Roodbergen M. &  Schekkerman H. 2020. Status en trends van watervogels en zeezoogdieren in het open water van de Voordelta. Sovon-rapport 2020/28. Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen.

Deuzeman S. 2020. Broedvogels van het Edese Bos (west), Landgoed Kernhem, Lindeboomsberg en de Goudsberg in 2019. Sovon-rapport 2020/27. Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen.

Koffijberg K., de Boer P., Geelhoed S.C.V., Nienhuis J., Oosterbeek K. & Postma J. 2020. Broedsucces van kustbroedvogels in de Waddenzee in 2018. Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu, WOt-technical report 183, Sovon-rapport 2020/26, Wageningen Marine Research-rapport C069/20. Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen.

Ens B.J., Troost K., van Winden E., Schekkerman H., Rapppoldt K., van Kessel J. & Nienhuis J. 2020. Monitoring van het voor vogels oogstbare voedselaanbod in de kombergingen van het Pinkegat en Zoutkamperlaag - rapportage tot en met monitoringjaar 2019. Sovon-rapport 2020/25. Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen.

 

Roodbergen M., Majoor F.A. & Eekelder P. 2020. Akkervogeltellingen in Noord-Brabant in 2019. Sovon-rapport 2020/24. Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen.

de Boer V. & Koffijberg K. 2020. Zomerganzen in de provincie Groningen in 2019. Sovon-rapport 2020/23. Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen.

Kleefstra R., Beemster N., Bijkerk W., de Boer P., Ens B., Kampichler C. & Stahl J. 2020. Analyse van effecten van bodemdaling op vegetatie en vogels in het Lauwersmeer in 2019. Sovon-rapport 2020/22. Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen.

Hornman M. & Slaterus R. 2020. Wintervogels binnen ANLb-monitoringsgebieden in Gelderland in de winter van 2018/2019. Sovon-rapport 2020/21. Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen.

van Manen W., van Rijn S. & Deuzeman S. 2020. Monitoring van Wespendieven op de Veluwe in 2017-2019. Sovon-rapport 2020/19. Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen.

Foppen R. & Roodbergen M. 2020. Vogels en verstoringsbronnen in de Rotterdamse Haven. Handreiking voor een beoordelingskader. Sovon-rapport 2020/18. Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen.

van Kleunen A., van Manen W., Nijssen M. & van den Burg A. 2020. Terreingebruik en voedsel van de Zwarte Specht in Noord-Brabant en Drenthe. Sovon-rapport 2020/15. Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen.

Kleefstra R., Beemster N., Kloosterhuis J. & van Winden E. 2020. Watervogels in het Lauwersmeer in het seizoen 2018/2019. Sovon-rapport 2020/14. Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen.

Van Kleunen A. & Vogel R. 2020. Second opinion natuurtoets Cashcentrum DNB Soesterberg. Sovon-rapport 2020/13. Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen.

Melman D., Kleyheeg E., Visser T., Oosterveld E., Roodbergen M., Teunissen W. & Slier T. 2020. Invloed greppel-plasdras op kuikenoverleving kievit. Sovon-rapport 2020/12. Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen.

Klemann M. 2020. Broedvogels van Kroondomein het Loo in 2019. Sovon-rapport 2020/11. Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen.

de Boer V., Slaterus R. & Boudewijn T.J. 2020. Watervogeltellingen in het Benedenrivierengebied in 2018/19. Sovon-rapport 2020/10. Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen.

Vogel R. 2020. Gevolgen renovatie Binnenhof voor meeuwenpopulaties. Sovon-rapport 2020/09. Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen.

Kleyheeg E., Alefs P., van Manen W. & Teunissen W. 2020. Habitatvoorkeur van Wespendieven in het Drents-Friese Wold. Sovon-rapport 2020/08. Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen.

Boele A., van Bruggen J., Hustings F., Koffijberg K., Vergeer J.W. & van der Meij T. 2020. Broedvogels in Nederland in 2018. Sovon-rapport 2020/07. Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen.

van Manen W. & Deuzeman S. 2020. Broedvogels van Toppad Urk, Lepelaarsplassen, Wildwallen/Heggenlandschap en Greppelveld in 2019. Sovon-rapport 2020/06. Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen.

Paul van Els, Willem van Manen & André van Kleunen. 2020. Effect-analyse bestaand gebruik Natura 2000-gebied Lepelaarplassen. Sovon-rapport 2020/05. Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen.

Schekkerman H., Gerritsen G.J. & Hooijmeijer J. 2020. Jonge Grutto’s in Nederland in 2019: een aantalsschatting op basis van kleurringdichtheden. Sovon-rapport 2020/03. Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen.

Vogel R. 2020. Ontwikkelingen van broedvogels in het Nationale Park De Hoge Veluwe. Sovon rapport 2020/02. Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen.

Hornman M., Hustings. F., Koffijberg K., van Winden E., van Els P., Kleefstra R., Sovon Ganzen- en Zwanenwerkgroep & Soldaat L. 2019. Watervogels in Nederland in 2017/2018. Sovon rapport 2020/01, RWS-rapport BM 19.18. Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen.