2020 | het Jaar van de Wilde Eend

Erik Kleyheeg (Sovon)

De matige afname van onze meest talrijke en wijdverspreide watervogel, de Wilde Eend, houdt de gemoederen bezig. Sinds 1990 is ongeveer 30% van de Nederlands broedpopulatie verdwenen.

Veel mensen trekken zich het lot van de Wilde Eend aan en maken zich zorgen. Waarom zou juist de Wilde Eend, die zich bij uitstek kan aanpassen aan menselijke veranderingen in het landschap, een neerwaartse trend laten zien? Inmiddels zijn er aanwijzingen dat de overleving van kuikens te laag is om de populatie in stand te houden. Om erachter te komen of het daar werkelijk mis gaat en of dat het enige probleem is, zijn meer waarnemingen nodig. Hiermee kan dan een populatiemodel gemaakt worden om de  'gezondheid' van de populatie te berekenen. Tijdens het Jaar van de Wilde Eend willen we graag samen met jou op ontdekkingstocht om het mysterie van de Wilde Eend te ontrafelen.