Paartje Patrijzen - Foto: Menno Hornman

2013 - Jaar van de Patrijs

Het Jaar van de Patrijs is begonnen! In 2013 vragen Sovon en Vogelbescherming gezamenlijk aandacht voor de snel verdwijnende Patrijs. Sinds de jaren zeventig is deze soort met 95 procent afgenomen in ons land. 

In het Jaar van de Patrijs staat een aantal belangrijke vragen centraal. Waar in Nederland komen er nog Patrijzen voor en in welke dichtheden? Wat is de reproductie en overleving van Patrijzen in verschillende delen van Nederland? Welke perceelkenmerken zijn bepalend voor het broedsucces? 

 

Niet alleen door middel van professionele projecten willen we antwoorden op deze vragen vinden. Vrijwilligers wordt gevraagd om deel te nemen aan twee tellingen die samen een beeld moeten geven over aantallen en broedsucces. De tellingen vinden plaats in de periode:

van 15 februari - 31 maart 
in de hele maand september 

Meer info & meedoen

Meer informatie over het Jaar van de Patrijs vind je op de projectpagina. Wil je meetellen? Dan kun je een telgebied claimen op de telpagina.