2011 topjaar Middelste Bonte Specht

2011 was alweer een topjaar voor de Middelste Bonte Specht.

In 2011 nam deze specht sterk toe in de bolwerken Achterhoek (59 territoria), Twente (125) en Limburg (130). In Noord-Brabant (25) bleef de verspreiding versnipperd. Op de Veluwe werden vijf roepende mannetjes gelokaliseerd, in Utrecht twee. Ook werd eindelijk het noorden bereikt; in Drenthe werd een territorium vastgesteld en in Zuidoost-Groningen werden in totaal drie paren waargenomen. Utrecht leverde twee territoria op. Een vogel bij Oranjewoud in Friesland werd alleen in de winter gehoord, tijdens het broedseizoen bleef het er stil.