2010: Jaar van de Bruine Kiekendief

Jaar van de Bruine Kiekendief - 2010

2010 was het Jaar van de Bruine Kiekendief. Sovon en Vogelbescherming Nederland werden ondersteun door de Werkgroep Roofvogels Nederland.

Er werd gekozen voor de Bruine Kiekendief omdat het een zeldzame en bijzondere soort is die in heel het land gezien kan worden. Bovendien was er nog niet eerder een roofvogel als jaarsoort aangewezen. De meeste vogelaars herkennen de soort goed en bij de jeugd zijn van oudsher de roofvogels favoriet.

Met hulp van vele enthousiaste vrijwilligers gingen we op zoek naar antwoorden op vragen over het voorkomen van de soort in de wintermaanden, de dieetkeuze en het al dan niet broeden in lang niet onderzochte gebieden. 

Resultaten

Het Jaar van de Bruine Kiekedief is afgesloten met de publicatie van een rapport over de Bruine Kiekendief.