15 jaar Punt-Transect-Tellingen van wintervogels in Nederland; Resultaten van de PTT-evaluatie; Achtergronddocument

Meer informatie over de beschikbaarheid van deze publicatie via Jeroen van Zuylen

Rapportnummer: 

SOVON-onderzoeksrapport 1998/02

Auteurs: 

Van Turnhout C. & Verstrael T.

Jaar van uitgave: 

1998

Uitgever: 

SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Publicatietaal: 

Nederlands