Reactie toevoegen

In precies 1 minuut telde ik 40 x van dezelfde koekoek zijn bekende roep. Ik heb er een klank/ video opname van.