Reactie toevoegen

Diezelfde ervaring had ik ook toen wij op 25 augustus met ons schip over de Hollandse IJssel voeren. Op de delen waar buitendijkse slikken droogvielen zaten grote groepen kieviten, jong en oud door elkaar ; belangrijk fourageergebied voor ze maar ook qua rustplek. Alleen in de dijkvakken waar jetski's en snelle moterboten voeren ontbraken ze. Zie mijn waarnemingenreeks van 14:00 tot 15:00 op die dag.