Broedvogels in Nederland in 2014

Dit rapport vat de belangrijkste resultaten samen van het landelijke Meetnet Broedvogels in 2014. 

Na een bespreking van methode en materiaal (hoofdstuk 2) en de weersomstandigheden en waterstanden in 2014 (hoofdstuk 3) worden de belangrijkste ontwikkelingen bij broedvogels in dat jaar samengevat (hoofdstuk 4). In hoofdstuk 5 worden vogelsoorten besproken die een rol spelen bij Natura 2000 (Vogelrichtlijn), op de Rode Lijst staan of om andere redenen onderzocht worden. 

Het broedseizoen van 2014 volgde op een uitzonderlijk zachte winter. De vrijwel vorstloze winter werkte het herstel in de hand van verschillende soorten.

Downloaden of bestellen 

Je kunt het rapport downloaden door op onderstaande link te klikken of een fysiek exemplaar bestellen via de webwinkel

Document: 

Rap_2016-04_Broedvogelrapport-2014-LR.pdf

Rapportnummer: 

2016/04

Auteurs: 

Boele A., van Bruggen J., Hustings F., Koffijberg K., Vergeer J.-W. & van der Meij T.

Jaar van uitgave: 

2016

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Soortgroep: 

Broedvogels

Publicatietaal: 

Nederlands