Broedvogels in Nederland in 2013

Document: 

Rap_2015-04_Broedvogelrapport-2013.pdf

Rapportnummer: 

2015/04

Auteurs: 

Boele A., van Bruggen J., Hustings F., Koffijberg K., Vergeer J.W. & van der Meij T.

Jaar van uitgave: 

2015

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Soortgroep: 

Broedvogels

Publicatietaal: 

Nederlands