Slapende ganzen en zwanen in de Biesbosch

Op winterochtenden stijgen tienduizenden ganzen op vanaf hun slaapplaatsen in de Biesbosch. Ze hebben overnacht op ondiepe plassen en kreken en vliegen uit naar de foerageergebieden die meestal niet in de Biesbosch zelf liggen. Deze dagelijkse verplaatsing is een spectaculair schouwspel, zeker wanneer het erg koud is. In vijf winters vanaf 2012/2013 telden tientallen vogelaars van de vogelwerkgroepen Biesbosch (NVB) en Alblasserwaard (NVWA) in november en januari tegelijkertijd de aantallen van uitvliegende ganzen en zwanen. Deze slaapplaatstellingen voor het slaapplaatsenproject van Sovon levert een goed beeld op van de aantallen en verspreiding in het Natura 2000-gebied de Biesbosch. In dit verslag bespreek ik de (1) achtergrond, (2) aanpak, (3) resultaten per soort, (4) conclusies en (5) tellers.

Document: 

slapende_ganzen_en_zwanen_biesbosch_2012_17.pdf

Auteurs: 

Albert de Jong

Jaar van uitgave: 

2017

Uitgever: 

Vogelwerkgroep Biesbosch

Publicatiemedium: 

Speciale uitgave

Type speciale uitgave: 

Nieuwsbrief

Soortgroep: 

Ganzen

Watervogels

Publicatietaal: 

Nederlands