Artikelen

Titel Auteur(s) Bronaflopend sorteren Jaar van uitgave
Aantallen, trends en verspreiding van overzomerende ganzen. Voslamber B. et al. Limosa 2007
Aalscholvers op slaapplaatsen in Nederland in januari 2003 en 2004 van Rijn S. & Nienhuis J. Limosa 2004
Naar een nieuwe vogelatlas: achtergronden van de veldwerkopzet Schekkerman H., van Turnhout C., van Kleunen A., van Diek H. & Altenburg J. Limosa 2012
De opkomst en ondergang van een populatie Ringmussen Both C. et al. Limosa 2002
Overleving van overwinterende Kokmeeuwen in Nederlandse steden Frank Majoor, Peter van Horssen & Klaas van Dijk Limosa 2005
Reproductiestrategie van de Wespendief in Noord-Nederland van Manen W. Limosa 2000
Gebruik van winterslaapplaatsen, aantallen en reproductie van Ransuilen in relatie tot het dieet van Manen W. Limosa 2006
Kieken in de bieten Kleefstra R., Brandenburg E., de Groot E., Kramer J. & Spijkstra-Scholten W. Limosa 2016
Broedsucces en voedselecologie van Tapuiten van Turnhout C., Aben J., Beusink P., Majoor F., van Oosten H. & Esselink H. Limosa 2007
Flevoland het laatste bolwerk van Bonte Kraai Zijlstra M. Limosa 2003