Artikelen

Titel Auteur(s)oplopend sorteren Bron Jaar van uitgave
Reproductiestrategie van de Wespendief in Noord-Nederland van Manen W. Limosa 2000
Grote Alexanderparkiet nieuwe bewoner van stedelijk gebied van Kleuen A. & Klaassen O. Sovon-Nieuws 2015
Snelle toename van Indische Gans in Nederland van Horssen P. & Lensink R. Limosa 2000
De irruptie van de Zwarte Mees in 1989 van Gasteren H., Mostert K., Groot H., van Ruiten L. Limosa 1992
Najaarstrek van de Waterrietzanger op de Makkumer Zuidwaard 1986-96 van Eerde K. Limosa 1998
Ruiende Zwarte Zwanen op het IJsselmeer van Dijk K. Limosa 1998
Pontische Meeuwen Larus cachinnans langs de Nederlandse kust van Dijk K. Sula (online) 2015
De introductie van Autocluster in het BMP van Dijk A.J., Noback M., Troost G., Vergeer J.-W., Sierdsema H. & vanTurnhout C. Limosa 2013
Onderzoek naar het voorkomen van de Regenwulp in Nederland van Dijk A.J. et al. Het Vogeljaar 1977
Broedvogels van laagveenmoeras De Wieden in 2004-2011 van Dijk A.J., de Haan B, Messemaker R. & Verbij P. Limosa 2012