Artikelen

Titel Auteur(s)oplopend sorteren Bron Jaar van uitgave
Najaarstrek van de Waterrietzanger op de Makkumer Zuidwaard 1986-96 van Eerde K. Limosa 1998
Ruiende Zwarte Zwanen op het IJsselmeer van Dijk K. Limosa 1998
Pontische Meeuwen Larus cachinnans langs de Nederlandse kust van Dijk K. Sula (online) 2015
De introductie van Autocluster in het BMP van Dijk A.J., Noback M., Troost G., Vergeer J.-W., Sierdsema H. & vanTurnhout C. Limosa 2013
Onderzoek naar het voorkomen van de Regenwulp in Nederland van Dijk A.J. et al. Het Vogeljaar 1977
Broedvogels van laagveenmoeras De Wieden in 2004-2011 van Dijk A.J., de Haan B, Messemaker R. & Verbij P. Limosa 2012
Influx van Porseleinhoenen Porzana porzana in het Drents-Friese Wold in mei-juni 2014 van Dijk A.J. Drentse Vogels 2014
Onderzoek naar het voorkomen van de Regenwulp in Nederland (1979) van Dijk A.J. Watervogels 1979
Tellingen op slaapplaatsen van de Wulp (1985) van Dijk A.J. Drentse Vogels 1985
Kolonievogels en zeldzame broedvogels in Nederland in 2006 en 2007 van Dijk A., Hustings F., Boele A., Koffijberg K., Zoetebier D. & Plate C. Limosa 2010