Artikelen

Titel Auteur(s) Bronaflopend sorteren Jaar van uitgave
Kieken in de bieten Kleefstra R., Brandenburg E., de Groot E., Kramer J. & Spijkstra-Scholten W. Limosa 2016
Aantalsontwikkeling en nestplaatskeuze van Nederlandse Boerenzwaluwen van den Bremer L., Schekkerman H., Roodbergen M. & van Turnhout C. Limosa 2014
De geschiedenis van de Grauwe Gans als Nederlandse broedvogel in de 20e eeuw Lensink R., van den Bergh L.M.J. & Voslamber B. Limosa 2013
Dilemma in een ganzenfamilie Hulscher J.B. & Voslamber B. Limosa 2013
Broedvogels van laagveenmoeras De Wieden in 2004-2011 van Dijk A.J., de Haan B, Messemaker R. & Verbij P. Limosa 2012
De toename van overwinterende Grote Zilverreigers in Nederland aan de hand van dagtellingen en slaapplaatstellingen Klaassen O. Limosa 2012
Monitoring van ganzen op slaapplaatsen in het centrale merengebied van Friesland, 1998-2010 Kleefstra R. Limosa 2010
Kolonievogels en zeldzame broedvogels in Nederland in 2006 en 2007 van Dijk A., Hustings F., Boele A., Koffijberg K., Zoetebier D. & Plate C. Limosa 2010
Waarom is de Visarend in Nederland geen zeearend? Leopold M.F. et al. Limosa 2003
Broedprestaties van Kleine Karekieten in de wisselvallige zomer van 2004 Hustings F. Limosa 2005