Artikelen

Titel Auteur(s) Bron Jaar van uitgave
Canadese Gans, ruitrek en vliegveiligheid D. Tanger & B. Voslamber Grauwe Gors 2011
Casarca's in Nederland: wild of verwilderd? Ottens G. & van Winden E. Sovon-Nieuws 2003
Ces: het net sluit zich rond de populatieontwikkeling van zangvogels Henk van der Jeugd, Christian Kampichler & Hans Schekkerman Sovon-Nieuws 2011
Cetti’s Zanger en Graszanger: een wintergevoelig duo Roy Slaterus & Erik van Winden Sovon-Nieuws 2009
CHIRP neemt teruggang scholeksterpopulatie onder de loep Andy Allen, Magali Frauendorfer, Henk-Jan van der Kolk & Bruno Ens Sovon-Nieuws 2017
Contrasten bij Kluut Albert de Jong Sovn-Nieuws 2015
Corncrakes Crex crex in crops – population dynamics, habitat use and conservation strategy in two intensively managed arable farming areas in The Netherlands and Germany Joest R. & Koffijberg K. Vogelwelt 2016
Current estimates of goose populations Fox A.D. et al. Ornis Svecica 2010
Cursus Huismus en Gierzwaluw en ruimtelijke ontwikkeling
De 1000 gepasseerd! Olaf Klaassen Sovon-Nieuws 2007