Artikelen

Titel Auteur(s) Bron Jaar van uitgave
Broedvogels van laagveenmoeras De Wieden in 2004-2011 van Dijk A.J., de Haan B, Messemaker R. & Verbij P. Limosa 2012
Broedvogels van Noord-Friesland Buitendijks en de invloed van verkweldering op hun aantallen Bos D., Engelmoer M., Feddema J. & Koffijberg K. Limosa 2015
Buidelmees op zijn retour Fred Hustings & Erik van Winden Sovon-Nieuws 2009
Canadese Gans: herkomst ruiers Groningen B. Voslamber Grauwe Gors 2011
Canadese Gans, ruitrek en vliegveiligheid D. Tanger & B. Voslamber Grauwe Gors 2011
Casarca's in Nederland: wild of verwilderd? Ottens G. & van Winden E. Sovon-Nieuws 2003
Ces: het net sluit zich rond de populatieontwikkeling van zangvogels Henk van der Jeugd, Christian Kampichler & Hans Schekkerman Sovon-Nieuws 2011
Cetti’s Zanger en Graszanger: een wintergevoelig duo Roy Slaterus & Erik van Winden Sovon-Nieuws 2009
CHIRP neemt teruggang scholeksterpopulatie onder de loep Andy Allen, Magali Frauendorfer, Henk-Jan van der Kolk & Bruno Ens Sovon-Nieuws 2017
Contrasten bij Kluut Albert de Jong Sovn-Nieuws 2015