Artikelen

Titel Auteur(s) Bronaflopend sorteren Jaar van uitgave
Meetnet Urbane Soorten van Turnhout C. & Aarts B. Limosa 2007
Lange termijn populatiedynamiek van de Blauwe Kiekendief op de Wadden: inzichten uit een geïntegreerd populatiemodel van Turnhout C., Hallmann C., de Boer P., Dijksen L., Klaassen O., Foppen R. & van der Jeugd H. Limosa 2013
Kolonievogels en zeldzame broedvogels in Nederland in 2008 en 2009 Boele A., van Dijk A., Hustings F., van Bruggen J., Koffijberg K., Vergeer J.-W. & Plate C. Limosa 2011
Bergeenden vinden Slijkgarnalen en rust op nieuwe ruiplek bij Harlingen Kraan C. et al. Limosa 2006
Kolonievogels en zeldzame broedvogels in Nederland in 2010 en 2011 Boele A., Hustings F., van Bruggen J., van Dijk A., Vergeer J.-W. & Plate C. Limosa 2014
Aantalsafname van de Rotgans langs de Friese Waddenkust Engelmoer M. et al. Limosa 2001
Reproductief succes en immigratie bij het Paapje in Geelbroek (Drenthe) Oosterveld E. Limosa 1999
Dichtheden en nestsucces van Kleine Karekiet en Rietzanger in jong en overjarig riet Graveland J. Limosa 1997
De Ortolaan: een plattelandsdrama van Noorden B. Limosa 1999
Snelle toename van Indische Gans in Nederland van Horssen P. & Lensink R. Limosa 2000