Artikelen

Titel Auteur(s) Bronaflopend sorteren Jaar van uitgave
Roepende Roerdompen in Nederland: trefkansen, trends en aantallen van Turnhout C., van Dijk A.J., van der Weide M. & van Beusekom R. Limosa 2006
Broedsucces en voedselecologie van Nederland's kwijnende populatie Tapuiten van Turnhout C. et al. Limosa 2007
Meetnet Urbane Soorten van Turnhout C. & Aarts B. Limosa 2007
Lange termijn populatiedynamiek van de Blauwe Kiekendief op de Wadden: inzichten uit een geïntegreerd populatiemodel van Turnhout C., Hallmann C., de Boer P., Dijksen L., Klaassen O., Foppen R. & van der Jeugd H. Limosa 2013
Kolonievogels en zeldzame broedvogels in Nederland in 2008 en 2009 Boele A., van Dijk A., Hustings F., van Bruggen J., Koffijberg K., Vergeer J.-W. & Plate C. Limosa 2011
Kolonievogels en zeldzame broedvogels in Nederland in 2010 en 2011 Boele A., Hustings F., van Bruggen J., van Dijk A., Vergeer J.-W. & Plate C. Limosa 2014
Aantalsafname van de Rotgans langs de Friese Waddenkust Engelmoer M. et al. Limosa 2001
Reproductiestrategie van de Wespendief in Noord-Nederland van Manen W. Limosa 2000
Oeverlopers profiteren van natuurontwikkeling Erhart F. Limosa 1997
Invloed van weersomstandigheden op gedrag en jaagsucces van overwinterende Ransuilen van Manen W. Limosa 2001