Artikelen

Titel Auteur(s)oplopend sorteren Bron Jaar van uitgave
De gekozen Grote of Kleine Burgemeester: too close to call van Winden E. Sovon-Nieuws 2004
Veranderingen in timing van zichtbare najaarstrek over Nederland: een pleidooi voor hernieuwde standaardisatie van trektellingen van Turnhout C., van Winden E., Troost G., Koffijberg K. & Hustings F. Limosa 2009
Drieteenstrandlopers in Nederland: steeds meer wad-, steeds minder strandvogel? van Turnhout C. & van Roomen M. Limosa 2008
Roepende Roerdompen in Nederland: trefkansen, trends en aantallen van Turnhout C., van Dijk A.J., van der Weide M. & van Beusekom R. Limosa 2006
Recente broedresultaten van Nederlandse Spreeuwen in een historisch perspectief van Turnhout C., Nienhuis J., Majoor F., Ottens G,, Schreven K. & Schoppers J. Limosa 2016
Tapuit_Tussen Duin en Dijk 2012-4 van Turnhout C., Majoor F., Roodbergen M., van Oosten H. Tussen Duin en Dijk 2012
Lange termijn populatiedynamiek van de Blauwe Kiekendief op de Wadden: inzichten uit een geïntegreerd populatiemodel van Turnhout C., Hallmann C., de Boer P., Dijksen L., Klaassen O., Foppen R. & van der Jeugd H. Limosa 2013
Populatietrends en broedsucces van Bonte Vliegenvanger: een update van Turnhout C. et al. Limosa 2011
Broedsucces en voedselecologie van Nederland's kwijnende populatie Tapuiten van Turnhout C. et al. Limosa 2007
Broedsucces en voedselecologie van Tapuiten van Turnhout C., Aben J., Beusink P., Majoor F., van Oosten H. & Esselink H. Limosa 2007