Artikelen

Titel Auteur(s)oplopend sorteren Bron Jaar van uitgave
Slaaptrek en gedrag op een slaapplaats van Regenwulpen Numenius phaeopus (1995) Venema P. Drentse Vogels 1995
IJsgorzen in Nederland: als sneeuw voor de zon van Winden E. Sovon-Nieuws 2006
De gekozen Grote of Kleine Burgemeester: too close to call van Winden E. Sovon-Nieuws 2004
Veranderingen in timing van zichtbare najaarstrek over Nederland: een pleidooi voor hernieuwde standaardisatie van trektellingen van Turnhout C., van Winden E., Troost G., Koffijberg K. & Hustings F. Limosa 2009
Drieteenstrandlopers in Nederland: steeds meer wad-, steeds minder strandvogel? van Turnhout C. & van Roomen M. Limosa 2008
Roepende Roerdompen in Nederland: trefkansen, trends en aantallen van Turnhout C., van Dijk A.J., van der Weide M. & van Beusekom R. Limosa 2006
Recente broedresultaten van Nederlandse Spreeuwen in een historisch perspectief van Turnhout C., Nienhuis J., Majoor F., Ottens G,, Schreven K. & Schoppers J. Limosa 2016
Tapuit_Tussen Duin en Dijk 2012-4 van Turnhout C., Majoor F., Roodbergen M., van Oosten H. Tussen Duin en Dijk 2012
Lange termijn populatiedynamiek van de Blauwe Kiekendief op de Wadden: inzichten uit een geïntegreerd populatiemodel van Turnhout C., Hallmann C., de Boer P., Dijksen L., Klaassen O., Foppen R. & van der Jeugd H. Limosa 2013
Populatietrends en broedsucces van Bonte Vliegenvanger: een update van Turnhout C. et al. Limosa 2011