Artikelen

Titel Auteur(s) Bron Jaar van uitgave
Broedende Ganzen in Nederland Voslamber B., van der Jeugd H. & Koffijberg K. De Levende Natuur 2010
Broedende Lepelaars in Nederland 1999-2004 Overdijk O. & Horn H. Limosa 2005
Broedende Spreeuwen op Papendal in 2019 Jan Schoppers Sovon-Nieuws 2019
Broedende Tapuiten in 2006 Chris van Turnhout Sovon-Nieuws 2007
Broedende Vuurgoudhanen: hoe ging het verder Hustings F. Limosa 2002
Broedende Witwangsterns in Nederland in 1997 Deuzeman B. & Tempel Limosa 1998
Broedende Zeearenden Haliaeetus albicilla in Nederland in 2018 Stef van Rijn, Andrea van den Berg, Peter de Boer, Jasja Dekker, Symen Deuzeman, Dirk van Straalen & Romke Kleefstra De Takkeling 2019
Broed- en foerageergedrag van Draaihalzen Jynx torquilla Bijlsma R.G. Drentse Vogels 2014
Broedprestaties van Kleine Karekieten in de wisselvallige zomer van 2004 Hustings F. Limosa 2005
Broedprestaties van Nederlandse Huiszwaluwen Loes van den Bremer, Chris van Turnhout, Theunis Piersma, Jeroen Nienhuis & Albert de Jong Limosa 2020