Artikelen

Titel Auteur(s) Bron Jaar van uitgave
Broedbiologie en aantalsontwikkeling van Appelvink in Flevoland Bijlsma R.G. Limosa 1998
Broedbiologie van de Zwarte Specht in Nederland van Manen W. Limosa 2012
Broedende Bergeenden langs de Waal: import of autonome groei? Lensink R. Limosa 2001
Broedende Ganzen in Nederland Voslamber B., van der Jeugd H. & Koffijberg K. De Levende Natuur 2010
Broedende Lepelaars in Nederland 1999-2004 Overdijk O. & Horn H. Limosa 2005
Broedende Tapuiten in 2006 Chris van Turnhout Sovon-Nieuws 2007
Broedende Vuurgoudhanen: hoe ging het verder Hustings F. Limosa 2002
Broedende Witwangsterns in Nederland in 1997 Deuzeman B. & Tempel Limosa 1998
Broedende Zeearenden Haliaeetus albicilla in Nederland in 2018 Stef van Rijn, Andrea van den Berg, Peter de Boer, Jasja Dekker, Symen Deuzeman, Dirk van Straalen & Romke Kleefstra De Takkeling 2019
Broed- en foerageergedrag van Draaihalzen Jynx torquilla Bijlsma R.G. Drentse Vogels 2014