Artikelen

Titel Auteur(s) Bronaflopend sorteren Jaar van uitgave
Kolonievogels en zeldzame broedvogels in Nederland in 2010 en 2011 Boele A., Hustings F., van Bruggen J., van Dijk A., Vergeer J.-W. & Plate C. Limosa 2014
Onderzoek aan meeuwen met satellietzenders Ens B.J., Bairlein F., Camphuysen C.J., de Boer P., Exo K.M., Gallego N., Klaassen R., Oosterbeek K. & Shamoun-Baranes J. Limosa 2009
Lange termijn populatiedynamiek van de Blauwe Kiekendief op de Wadden: inzichten uit een geïntegreerd populatiemodel van Turnhout C., Hallmann C., de Boer P., Dijksen L., Klaassen O., Foppen R. & van der Jeugd H. Limosa 2013
Kolonievogels en zeldzame broedvogels in Nederland in 2008 en 2009 Boele A., van Dijk A., Hustings F., van Bruggen J., Koffijberg K., Vergeer J.-W. & Plate C. Limosa 2011
Kleine Zilverreigers in de Waddenzee Kleefstra R., Horn H., Leopold M. & Overdijk O. Limosa 2009
Aantallen, trends en verspreiding van overzomerende ganzen. Voslamber B. et al. Limosa 2007
Kieken in de bieten Kleefstra R., Brandenburg E., de Groot E., Kramer J. & Spijkstra-Scholten W. Limosa 2016
Broedsucces en voedselecologie van Tapuiten van Turnhout C., Aben J., Beusink P., Majoor F., van Oosten H. & Esselink H. Limosa 2007
De trek van Goudhaantje Regulus regulus en Taigaboomkruiper Certhia familaris in 1972. Osieck E.R. Limosa 1976
Influx van Houtsnippen langs de Hollandse kust in januari 2009 Verkade H. Limosa