Artikelen

Titel Auteur(s) Bronaflopend sorteren Jaar van uitgave
Lange termijn populatiedynamiek van de Blauwe Kiekendief op de Wadden: inzichten uit een geïntegreerd populatiemodel van Turnhout C., Hallmann C., de Boer P., Dijksen L., Klaassen O., Foppen R. & van der Jeugd H. Limosa 2013
Overwinterende Klapeksters in Nederland: telperikelen, aantallen en verspreiding Schekkerman H., Hustings F., van den Bremer L., Kampichler C., van Winden E., Broere M. & de Vries H. Limosa 2015
Najaarstrek van Purperreigers over Ridderkerk, 2002-2005 van den Bosch M. & Vlek R. Limosa 2006
Naar een nieuwe vogelatlas: achtergronden van de veldwerkopzet Schekkerman H., van Turnhout C., van Kleunen A., van Diek H. & Altenburg J. Limosa 2012
Broedbiologie van de Zwarte Specht in Nederland van Manen W. Limosa 2012
De irruptie van de Zwarte Mees in 1989 van Gasteren H., Mostert K., Groot H., van Ruiten L. Limosa 1992
Flevoland het laatste bolwerk van Bonte Kraai Zijlstra M. Limosa 2003
Broedvogels van Noord-Friesland Buitendijks en de invloed van verkweldering op hun aantallen Bos D., Engelmoer M., Feddema J. & Koffijberg K. Limosa 2015
Het verdwijnen van de Duinpieper als broedvogel uit Nederland en Noordwest-Europa van Turnhout C. Limosa 2005
Aantalsontwikkeling en nestplaatskeuze van Nederlandse Boerenzwaluwen van den Bremer L., Schekkerman H., Roodbergen M. & van Turnhout C. Limosa 2014