Artikelen

Titel Auteur(s) Bron Jaar van uitgave
Aantalsontwikkeling Grote Zilverreiger sinds 1970 in Europees perspectief van der Kooij H. & Voslamber B. Limosa 1997
Aantalsontwikkeling van de Kwak als broedvogel in Nederland in de twintigste eeuw Erhart F. & Kurstjens G. Limosa 2000
Achtergronden en ontwikkeling van de Nederlandse populatie Huiskraaien Ottens G. Limosa 2002
Acht jaar MUS; net iets meer soorten in de min Schoppers J. Sovon-Nieuws 2015
Adverse effects of agricultural intensification and climate change on breeding habitat quality of Blacktailed Godwits Limosa l. limosa in the Netherlands Kleijn, D., Schekkerman, D., Dimmers, W., Kats van R.J.M., Melman, D., Teunissen, W.A. IBIS - International Journal of Avian Science 2010
Afname Huiszwaluw in 2012 Joost van Bruggen Sovon-Nieuws 2013
A multi isotope approach...Wood Warbler Hobson et al. Acta Ornithologica 2014
Automatische tellingen van spreeuwen-zwermen aan de hand van foto's Selwyn Hoeks Sovon-Nieuws 2015
Barmsijzen kleuren deze winter Harvey van Diek Sovon-Nieuws 2018
Beïnvloeden gehoorproblemen bij oudere waarnemers de BMP-trends? Tom van der Meij & Chris van Turnhout Sovon-Nieuws 2017