Artikelen

Titelaflopend sorteren Auteur(s) Bron Jaar van uitgave
380.000 vogels geteld bij MUS in 2012 Jan Schoppers Sovon-Nieuws 2012
44 jaar ringsteken voor gevorderden Rob Buiter Sovon-Nieuws 2011
Aalscholvers op slaapplaatsen in Nederland in januari 2003 en 2004 van Rijn S. & Nienhuis J. Limosa 2004
Aankomst van Fluiters op de broedplaats Bijlsma R.G. Drentse Vogels 2014
Aantallen Eidereenden in de Nederlandse kustwateren en de Waddenzee winters 1993-97 Baptist H. et al. Limosa 1997
Aantallen Purperreigers in 2012 en 2013 Joost van Bruggen Sovon-Nieuws 2014
Aantallen Roodmussen in Nederland lopen in de pas met ontwikkelingen rondom de Oostzee Boele A. & van Winden E. Sovon-Nieuws 2002
Aantallen, trends en verspreiding van overzomerende ganzen. Voslamber B. et al. Limosa 2007
Aantalontwikkeling wadvogels in de Nederlandse Waddenzee Ens B.J., van Winden E.A.J., van Turnhout C., van Roomen M., Smit C. & Jansen J. Limosa 2009
Aantalsafname van de Rotgans langs de Friese Waddenkust Engelmoer M. et al. Limosa 2001