Artikelen

Titel Auteur(s) Bronaflopend sorteren Jaar van uitgave
Broedsucces en voedselecologie van Tapuiten van Turnhout C., Aben J., Beusink P., Majoor F., van Oosten H. & Esselink H. Limosa 2007
Geboortedispersie van Nijlganzen van Nederland naar Duitsland en vice versa Klaas van Dijk & Frank Majoor Limosa 2011
Kolonievogels en zeldzame broedvogels in Nederland in 2010 en 2011 Boele A., Hustings F., van Bruggen J., van Dijk A., Vergeer J.-W. & Plate C. Limosa 2014
Aalscholvers op slaapplaatsen in Nederland in januari 2003 en 2004 van Rijn S. & Nienhuis J. Limosa 2004
Demografische achtergronden van populatietrends van Wilde Eend en Krakeend in Nederland Schekkerman H., van den Bremer L., van der Jeugd H. & van Turnhout C. Limosa 2016
Het toegenomen belang van de Nederlandse Waddenzee voor ruiende Bergeenden Kleefstra R., Smit C., Kraan C., Arts G., van Dijk J. & de Jong M. Limosa 2011
Meetnet Urbane Soorten van Turnhout C. & Aarts B. Limosa 2007
Lange termijn populatiedynamiek van de Blauwe Kiekendief op de Wadden: inzichten uit een geïntegreerd populatiemodel van Turnhout C., Hallmann C., de Boer P., Dijksen L., Klaassen O., Foppen R. & van der Jeugd H. Limosa 2013
Broedbiologie van de Zwarte Specht in Nederland van Manen W. Limosa 2012
Populatietrends watervogels 1975-2010 Hornman M. et al. Limosa 2012