Artikelen

Titel Auteur(s) Bronoplopend sorteren Jaar van uitgave
Broed- en foerageergedrag van Draaihalzen Jynx torquilla Bijlsma R.G. Drentse Vogels 2014
Lokale trends en broedprestaties van Nederlandse Spreeuwen Bijlsma R.G. Drentse Vogels 2013
Voorjaarsfenologie van Spreeuwen Bijlsma R.G. Drentse Vogels 2013
Paarsgewijs en solitair overnachten van Spreeuwen buiten broedtijd Bijlsma R.G. Drentse Vogels 2013
Aankomst van Fluiters op de broedplaats Bijlsma R.G. Drentse Vogels 2014
Ecologie van Fluiter in Nederlandse bossen Bijlsma R.G. Drentse Vogels 2012
Influx van Porseleinhoenen Porzana porzana in het Drents-Friese Wold in mei-juni 2014 van Dijk A.J. Drentse Vogels 2014
Determining patterns of variability in ecological communities: Time lag analysis revisited Kampichler C, van der Jeugd HJ 2013 Ecological and Environmental Statistics 2013
France as a staging and wintering area for Greylag Geese Anser anser Nilsson L., Follestad A., Guillemain M., Schricke V. & Voslamber B. Wildfowl 2013
Field margins as foraging habitat for skylarks (Alauda arvensis) in the breeding season Kuiper, MW, Ottens, HJ, Cenin, L, Schaffers, AP, van Ruijven, J, Koks, BJ, Berendse, F, de Snoo, GR Agricultural ecosystems & environment 2013