Artikelen

Titel Auteur(s) Bronoplopend sorteren Jaar van uitgave
2016: Zeer succesvol jaar voor de Zwarte Stern in Grote Rivierendistrict
Een broedgeval van Cetti's Zanger van nabij gevolgd Feenstra M. pdf artikel 2020
Urbane meeuwen in het werkgebied van de Vogelwerkgroep Alkmaar Smit H. De Kleine Alk 2018
Huismus in broedvogelrapport 2017 Sovon Broedvogelrapport 2017 2019
Hoe staan de Nachtegalen in Meijendel ervoor? Spierenburg P. Holland's Duinen 2019
Wulpen op de Domelaar van den Akker P. Ficedula 2016
Onderzoek naar het voorkomen van de Regenwulp in Nederland (1979) van Dijk A.J. Watervogels 1979
Fluctuaties in aantallen krombekstrandlopers (C.S. Roselaar 1979) Roselaar C.S. Watervogels 1979
Broedende Zeearenden Haliaeetus albicilla in Nederland in 2018 Stef van Rijn, Andrea van den Berg, Peter de Boer, Jasja Dekker, Symen Deuzeman, Dirk van Straalen & Romke Kleefstra De Takkeling 2019
On the usefulness of prediction intervals for local species distribution model forecasts Christian Kampichler, Henk Sierdsema Ecological informatics 2018