Artikelen

Titel Auteur(s) Bronaflopend sorteren Jaar van uitgave
Overleving van overwinterende Kokmeeuwen in Nederlandse steden Frank Majoor, Peter van Horssen & Klaas van Dijk Limosa 2005
Aalscholvers op slaapplaatsen in Nederland in januari 2003 en 2004 van Rijn S. & Nienhuis J. Limosa 2004
Populatietrends van overwinterende en doortrekkende watervogels in Nederland in 1975-2010 Hornman M., van Roomen M., Hustings F., Koffijberg K., van Winden E. & Soldaat L. Limosa 2012
Naar een nieuwe vogelatlas: achtergronden van de veldwerkopzet Schekkerman H., van Turnhout C., van Kleunen A., van Diek H. & Altenburg J. Limosa 2012
Populatietrends watervogels 1975-2010 Hornman M. et al. Limosa 2012
De trek van Goudhaantje Regulus regulus en Taigaboomkruiper Certhia familaris in 1972. Osieck E.R. Limosa 1976
Najaarstrek van Purperreigers over Ridderkerk, 2002-2005 van den Bosch M. & Vlek R. Limosa 2006
Broedbiologie van de Zwarte Specht in Nederland van Manen W. Limosa 2012
De Krooneend: exoot of gewoon exotisch mooi? van der Winden J. & Dirksen S. Limosa 2005
Leidt de Soepgans een eigen bestaan in Nederland ? Lensink R. Limosa 1998