Artikelen

Titel Auteur(s) Bronaflopend sorteren Jaar van uitgave
De Drieteenmeeuw als broedvogel in Nederland Camphuysen C.J. & de Vreeze F. Limosa 2005
Populatietrends van overwinterende en doortrekkende watervogels in Nederland in 1975-2010 Hornman M., van Roomen M., Hustings F., Koffijberg K., van Winden E. & Soldaat L. Limosa 2012
Populatietrends watervogels 1975-2010 Hornman M. et al. Limosa 2012
Broedbiologie van de Zwarte Specht in Nederland van Manen W. Limosa 2012
De Steltkluut als broedvogel in Nederland in 1990-2011 Boele A. Limosa 2012
Aantallen Eidereenden in de Nederlandse kustwateren en de Waddenzee winters 1993-97 Baptist H. et al. Limosa 1997
Waarom zijn Eiders niet massaal gestorven in de winter van 2005/2006? Ens B.J., Kats R. & Camphuysen C.J. Limosa 2006
Drieteenstrandlopers in Nederland: steeds meer wad-, steeds minder strandvogel? van Turnhout C. & van Roomen M. Limosa 2008
Dieet, conditie en plaatstrouw van overwinterende Klapeksters. Is er een relatie met begrazing? Deuzeman S., van den Berg A., van den Akker P. & van Turnhout C. Limosa 2015
Overwinterende Klapeksters in Nederland: telperikelen, aantallen en verspreiding Schekkerman H., Hustings F., van den Bremer L., Kampichler C., van Winden E., Broere M. & de Vries H. Limosa 2015