Artikelen

Titel Auteur(s) Bronaflopend sorteren Jaar van uitgave
Minder blauw op de Wadden: achtergronden van de afname van Blauwe Kiekendief op Ameland en Terschelling de Boer P. & Klaassen O. Limosa 2007
Populatietrends van overwinterende en doortrekkende watervogels in Nederland in 1975-2010 Hornman M., van Roomen M., Hustings F., Koffijberg K., van Winden E. & Soldaat L. Limosa 2012
Populatietrends watervogels 1975-2010 Hornman M. et al. Limosa 2012
Broedbiologie van de Zwarte Specht in Nederland van Manen W. Limosa 2012
De Steltkluut als broedvogel in Nederland in 1990-2011 Boele A. Limosa 2012
Het voorkomen van de Alk in de Nederlandse wateren Camphuysen C.J. Limosa 1998
Neergang en herstel van de Roek als broedvogel in Nederland in de 20e eeuw Jan Schoppers Limosa 2004
Waarom zijn Eiders niet massaal gestorven in de winter van 2005/2006? Ens B.J., Kats R. & Camphuysen C.J. Limosa 2006
Dieet, conditie en plaatstrouw van overwinterende Klapeksters. Is er een relatie met begrazing? Deuzeman S., van den Berg A., van den Akker P. & van Turnhout C. Limosa 2015
Overwinterende Klapeksters in Nederland: telperikelen, aantallen en verspreiding Schekkerman H., Hustings F., van den Bremer L., Kampichler C., van Winden E., Broere M. & de Vries H. Limosa 2015