Artikelen

Titel Auteur(s) Bronaflopend sorteren Jaar van uitgave
Het toegenomen belang van de Nederlandse Waddenzee voor ruiende Bergeenden Kleefstra R., Smit C., Kraan C., Arts G., van Dijk J. & de Jong M. Limosa 2011
Geboortedispersie van Nijlganzen van Nederland naar Duitsland en vice versa Klaas van Dijk & Frank Majoor Limosa 2011
Populatieschommeling bij Winterkoningen: wat leren ons CES en BMP? Schekkerman H. & Kampichler C. Limosa 2011
Monitoring van ganzen op slaapplaatsen in het centrale merengebied van Friesland, 1998-2010 Kleefstra R. Limosa 2010
De Grauwe Gors: recente aantalsontwikkeling, habitatkeus en perspectieven Kurstjens G. et al. Limosa 2003
Aantallen, trends en verspreiding van overzomerende ganzen. Voslamber B. et al. Limosa 2007
Kieken in de bieten Kleefstra R., Brandenburg E., de Groot E., Kramer J. & Spijkstra-Scholten W. Limosa 2016
Talrijk overwinteren van Houtsnippen bij Noordwijk in 2009-2013 Verkade H. Limosa 2013
Halsbandparkieten in Amsterdam 1976-2000 Keijl G.O. Limosa 2001
Waarom is de Visarend in Nederland geen zeearend? Leopold M.F. et al. Limosa 2003