Artikelen

Titel Auteur(s) Bronaflopend sorteren Jaar van uitgave
Minder blauw op de Wadden: achtergronden van de afname van Blauwe Kiekendief op Ameland en Terschelling de Boer P. & Klaassen O. Limosa 2007
Een vissende Blauwborst Kramer J., de Groot E. & Kleefstra R. Limosa 2016
Kleine Zilverreigers in de Waddenzee Kleefstra R., Horn H., Leopold M. & Overdijk O. Limosa 2009
Demografische achtergronden van populatietrends van Wilde Eend en Krakeend in Nederland Schekkerman H., van den Bremer L., van der Jeugd H. & van Turnhout C. Limosa 2016
Overleving van overwinterende Kokmeeuwen in Nederlandse steden Frank Majoor, Peter van Horssen & Klaas van Dijk Limosa 2005
Aalscholvers op slaapplaatsen in Nederland in januari 2003 en 2004 van Rijn S. & Nienhuis J. Limosa 2004
Populatietrends watervogels 1975-2010 Hornman M. et al. Limosa 2012
Broedbiologie van de Zwarte Specht in Nederland van Manen W. Limosa 2012
Aantalsontwikkeling van de Kwak als broedvogel in Nederland in de twintigste eeuw Erhart F. & Kurstjens G. Limosa 2000
De Brilduiker als broedvogel in Nederland: populatieontwikkeling en habitatkeus Voskamp P. & Driessen J. Limosa 2003