Artikelen

Titel Auteur(s) Bronaflopend sorteren Jaar van uitgave
Kleine Zilverreigers in de Waddenzee Kleefstra R., Horn H., Leopold M. & Overdijk O. Limosa 2009
Broedvogels van Noord-Friesland Buitendijks en de invloed van verkweldering op hun aantallen Bos D., Engelmoer M., Feddema J. & Koffijberg K. Limosa 2015
Gebruik van winterslaapplaatsen, aantallen en reproductie van Ransuilen in relatie tot het dieet van Manen W. Limosa 2006
Waarom zijn Eiders niet massaal gestorven in de winter van 2005/2006? Ens B.J., Kats R. & Camphuysen C.J. Limosa 2006
Aantalsontwikkeling en nestplaatskeuze van Nederlandse Boerenzwaluwen van den Bremer L., Schekkerman H., Roodbergen M. & van Turnhout C. Limosa 2014
Kolonievogels en zeldzame broedvogels in Nederland in 2010 en 2011 Boele A., Hustings F., van Bruggen J., van Dijk A., Vergeer J.-W. & Plate C. Limosa 2014
De trek van Goudhaantje Regulus regulus en Taigaboomkruiper Certhia familaris in 1972. Osieck E.R. Limosa 1976
Najaarstrek van Purperreigers over Ridderkerk, 2002-2005 van den Bosch M. & Vlek R. Limosa 2006
De Krooneend: exoot of gewoon exotisch mooi? van der Winden J. & Dirksen S. Limosa 2005
Slaapplaatsen en foerageergebieden van Purperreigers in het Groene Hart in de nazomer van der Winden J., van Horssen P. & Poot M. Limosa 2010