Artikelen

Titel Auteur(s) Bronaflopend sorteren Jaar van uitgave
De Krooneend: exoot of gewoon exotisch mooi? van der Winden J. & Dirksen S. Limosa 2005
Broedsucces en voedselecologie van Nederland's kwijnende populatie Tapuiten van Turnhout C. et al. Limosa 2007
Drieteenstrandlopers in Nederland: steeds meer wad-, steeds minder strandvogel? van Turnhout C. & van Roomen M. Limosa 2008
2010: Jaar van de Bruine Kiekendief (Limosa-artikel) van Bruggen J., van Kleunen A., van den Bremer L. & Castelijns H. Limosa 2011
De Steltkluut als broedvogel in Nederland in 1990-2011 Boele A. Limosa 2012
Lange termijn populatiedynamiek van de Blauwe Kiekendief op de Wadden: inzichten uit een geïntegreerd populatiemodel van Turnhout C., Hallmann C., de Boer P., Dijksen L., Klaassen O., Foppen R. & van der Jeugd H. Limosa 2013
Overleving van overwinterende Kokmeeuwen in Nederlandse steden Frank Majoor, Peter van Horssen & Klaas van Dijk Limosa 2005
Aalscholvers op slaapplaatsen in Nederland in januari 2003 en 2004 van Rijn S. & Nienhuis J. Limosa 2004
De trek van Goudhaantje Regulus regulus en Taigaboomkruiper Certhia familaris in 1972. Osieck E.R. Limosa 1976
Populatieschommeling bij Winterkoningen: wat leren ons CES en BMP? Schekkerman H. & Kampichler C. Limosa 2011