Artikelen

Titel Auteur(s) Bronaflopend sorteren Jaar van uitgave
Demografische achtergronden van populatietrends van Wilde Eend en Krakeend in Nederland Schekkerman H., van den Bremer L., van der Jeugd H. & van Turnhout C. Limosa 2016
Meetnet Urbane Soorten van Turnhout C. & Aarts B. Limosa 2007
Kolonievogels en zeldzame broedvogels in Nederland in 2008 en 2009 Boele A., van Dijk A., Hustings F., van Bruggen J., Koffijberg K., Vergeer J.-W. & Plate C. Limosa 2011
De Krooneend: exoot of gewoon exotisch mooi? van der Winden J. & Dirksen S. Limosa 2005
Het toegenomen belang van de Nederlandse Waddenzee voor ruiende Bergeenden Kleefstra R., Smit C., Kraan C., Arts G., van Dijk J. & de Jong M. Limosa 2011
Aantallen, trends en verspreiding van overzomerende ganzen. Voslamber B. et al. Limosa 2007
Kieken in de bieten Kleefstra R., Brandenburg E., de Groot E., Kramer J. & Spijkstra-Scholten W. Limosa 2016
Broedsucces en voedselecologie van Tapuiten van Turnhout C., Aben J., Beusink P., Majoor F., van Oosten H. & Esselink H. Limosa 2007
De trek van Goudhaantje Regulus regulus en Taigaboomkruiper Certhia familaris in 1972. Osieck E.R. Limosa 1976
Influx van Houtsnippen langs de Hollandse kust in januari 2009 Verkade H. Limosa