Artikelen

Titel Auteur(s) Bronaflopend sorteren Jaar van uitgave
Halsbandparkieten in Amsterdam 1976-2000 Keijl G.O. Limosa 2001
Grauwe Kiekendieven in Nederland: balanceren tussen hoop en vrees Koks B. et al. Limosa 2001
Meetnet Urbane Soorten van Turnhout C. & Aarts B. Limosa 2007
Aantalsontwikkeling Grote Zilverreiger sinds 1970 in Europees perspectief van der Kooij H. & Voslamber B. Limosa 1997
Lange termijn populatiedynamiek van de Blauwe Kiekendief op de Wadden: inzichten uit een geïntegreerd populatiemodel van Turnhout C., Hallmann C., de Boer P., Dijksen L., Klaassen O., Foppen R. & van der Jeugd H. Limosa 2013
Slaapplaatsen en foerageergebieden van Purperreigers in het Groene Hart in de nazomer van der Winden J., van Horssen P. & Poot M. Limosa 2010
Kolonievogels en zeldzame broedvogels in Nederland in 2008 en 2009 Boele A., van Dijk A., Hustings F., van Bruggen J., Koffijberg K., Vergeer J.-W. & Plate C. Limosa 2011
2010: Jaar van de Bruine Kiekendief (Limosa-artikel) van Bruggen J., van Kleunen A., van den Bremer L. & Castelijns H. Limosa 2011
Postuum in memoriam: de Duinpieper als Nederlandse kustbroedvogel (1828-1927) Vlek R. Limosa 2005
Het broedsucces van de Waterral in Nederland de Kroon G.H. Limosa 2006