Artikelen

Titel Auteur(s) Bron Jaar van uitgaveaflopend sorteren
Spot op de weidevogels Kleijn D., Berendse F., Verhulst J., Roodbergen M., Klok C. & van 't Veer R. Vogelnieuws 0
Enige aantekeningen over het voorkomen van Kwartels in Nederland Leys H.N. online artikel sovon.nl/soortinfo 1964
De trek van Goudhaantje Regulus regulus en Taigaboomkruiper Certhia familaris in 1972. Osieck E.R. Limosa 1976
Onderzoek naar het voorkomen van de Regenwulp in Nederland van Dijk A.J. et al. Het Vogeljaar 1977
Over herkomst en trek van het Goudhaantje op Schiermonnikoog in 1975. Winkelman J.E. & Klarenberg A.J. Vogeljaar 1977
Onderzoek naar het voorkomen van de Regenwulp in Nederland (1979) van Dijk A.J. Watervogels 1979
Fluctuaties in aantallen krombekstrandlopers (C.S. Roselaar 1979) Roselaar C.S. Watervogels 1979
Tellingen op slaapplaatsen van de Wulp (1985) van Dijk A.J. Drentse Vogels 1985
De irruptie van de Zwarte Mees in 1989 van Gasteren H., Mostert K., Groot H., van Ruiten L. Limosa 1992
Nieuws van het BSP, Niet-broedvogels Sovon-Nieuws 1993