Artikelen

Titel Auteur(s)oplopend sorteren Bron Jaar van uitgave
Onderzoek naar het voorkomen van de Regenwulp in Nederland (1979) van Dijk A.J. Watervogels 1979
Tellingen op slaapplaatsen van de Wulp (1985) van Dijk A.J. Drentse Vogels 1985
Influx van Porseleinhoenen Porzana porzana in het Drents-Friese Wold in mei-juni 2014 van Dijk A.J. Drentse Vogels 2014
Kolonievogels en zeldzame broedvogels in Nederland in 2006 en 2007 van Dijk A., Hustings F., Boele A., Koffijberg K., Zoetebier D. & Plate C. Limosa 2010
De Rouwkwikstaart: voorjaarstrekker bij uitstek van Dijk A. Sovon-Nieuws 1997
Slaapplaatsen en foerageergebieden van Purperreigers in het Groene Hart in de nazomer van der Winden J., van Horssen P. & Poot M. Limosa 2010
Verspreiding Slechtvalk en Zeearend in winterhalfjaar van der Winden J. & Hagemeijer W. Sovon-Nieuws 1994
De Krooneend: exoot of gewoon exotisch mooi? van der Winden J. & Dirksen S. Limosa 2005
De interacties tussen mensen en Zwarte Sterns in Afrika van der Winden J. Limosa 2004
Het voorkomen van Bijeneter als broedvogel in Nederland van der Spek V. Limosa 2006