Artikelen

Titel Auteur(s)oplopend sorteren Bron Jaar van uitgave
Drieteenstrandlopers in Nederland: steeds meer wad-, steeds minder strandvogel? van Turnhout C. & van Roomen M. Limosa 2008
Roepende Roerdompen in Nederland: trefkansen, trends en aantallen van Turnhout C., van Dijk A.J., van der Weide M. & van Beusekom R. Limosa 2006
Recente broedresultaten van Nederlandse Spreeuwen in een historisch perspectief van Turnhout C., Nienhuis J., Majoor F., Ottens G,, Schreven K. & Schoppers J. Limosa 2016
Tapuit_Tussen Duin en Dijk 2012-4 van Turnhout C., Majoor F., Roodbergen M., van Oosten H. Tussen Duin en Dijk 2012
Lange termijn populatiedynamiek van de Blauwe Kiekendief op de Wadden: inzichten uit een geïntegreerd populatiemodel van Turnhout C., Hallmann C., de Boer P., Dijksen L., Klaassen O., Foppen R. & van der Jeugd H. Limosa 2013
Broedsucces en voedselecologie van Nederland's kwijnende populatie Tapuiten van Turnhout C. et al. Limosa 2007
Populatietrends en broedsucces van Bonte Vliegenvanger: een update van Turnhout C. et al. Limosa 2011
Broedsucces en voedselecologie van Tapuiten van Turnhout C., Aben J., Beusink P., Majoor F., van Oosten H. & Esselink H. Limosa 2007
Meetnet Urbane Soorten van Turnhout C. & Aarts B. Limosa 2007
Nestkaartenproject maakt vervroeging eileg zichtbaar van Turnhout C. Vogelnieuws 2009