Artikelen

Titel Auteur(s)oplopend sorteren Bron Jaar van uitgave
Tapuit_Tussen Duin en Dijk 2012-4 van Turnhout C., Majoor F., Roodbergen M., van Oosten H. Tussen Duin en Dijk 2012
Lange termijn populatiedynamiek van de Blauwe Kiekendief op de Wadden: inzichten uit een geïntegreerd populatiemodel van Turnhout C., Hallmann C., de Boer P., Dijksen L., Klaassen O., Foppen R. & van der Jeugd H. Limosa 2013
Broedsucces en voedselecologie van Nederland's kwijnende populatie Tapuiten van Turnhout C. et al. Limosa 2007
Populatietrends en broedsucces van Bonte Vliegenvanger: een update van Turnhout C. et al. Limosa 2011
Broedsucces en voedselecologie van Tapuiten van Turnhout C., Aben J., Beusink P., Majoor F., van Oosten H. & Esselink H. Limosa 2007
Meetnet Urbane Soorten van Turnhout C. & Aarts B. Limosa 2007
Nestkaartenproject maakt vervroeging eileg zichtbaar van Turnhout C. Vogelnieuws 2009
Het verdwijnen van de Duinpieper als broedvogel uit Nederland en Noordwest-Europa van Turnhout C. Limosa 2005
Meetnetten vrijwilligers essentieel voor beleid, beheer en onderzoek van Strien A., van Swaay C. & van Turnhout C. Vakblad Natuur, Bos en Landschap 2011
Aalscholvers op slaapplaatsen in Nederland in januari 2003 en 2004 van Rijn S. & Nienhuis J. Limosa 2004