Artikelen

Titel Auteur(s)oplopend sorteren Bron Jaar van uitgave
Hoe staan de Nachtegalen in Meijendel ervoor? Spierenburg P. Holland's Duinen 2019
Scholekster blijft aandacht vragen ook in 2009 Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen Sovon-Nieuws 2008
Merels onder druk Sovon Sovon-Nieuws 2016
Stadsduiven en gedomesticeerde duiven: wat is het verschil? Sovon FAQ Vogelatlas 2013
Huismus in broedvogelrapport 2017 Sovon Broedvogelrapport 2017 2019
Urbane meeuwen in het werkgebied van de Vogelwerkgroep Alkmaar Smit H. De Kleine Alk 2018
Automatische tellingen van spreeuwen-zwermen aan de hand van foto's Selwyn Hoeks Sovon-Nieuws 2015
Stadsvogels tellen: MUS gaat tiende jaar in Schoppers J. et al. De Levende Natuur 2017
Drie jaar MUS, de eerste indexen beschikbaar Schoppers, J. Sovon-Nieuws 2010
Vier jaar MUS op een rij Schoppers, J. Sovon 2011