Artikelen

Titel Auteur(s)oplopend sorteren Bron Jaar van uitgave
Broedsucces in Constant Effort Site in 2013 Symen Deuzeman Sovon-Nieuws 2014
Effecten van het aanbieden van voedselgewassen op de talrijkheid van overwinterende akkervogels: een eerste analyse Stip A., Kleijn D. & Teunissen W. Limosa 2013
Broedende Zeearenden Haliaeetus albicilla in Nederland in 2018 Stef van Rijn, Andrea van den Berg, Peter de Boer, Jasja Dekker, Symen Deuzeman, Dirk van Straalen & Romke Kleefstra De Takkeling 2019
Hoe staan de Nachtegalen in Meijendel ervoor? Spierenburg P. Holland's Duinen 2019
Scholekster blijft aandacht vragen ook in 2009 Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen Sovon-Nieuws 2008
Merels onder druk Sovon Sovon-Nieuws 2016
Stadsduiven en gedomesticeerde duiven: wat is het verschil? Sovon FAQ Vogelatlas 2013
Huismus in broedvogelrapport 2017 Sovon Broedvogelrapport 2017 2019
Urbane meeuwen in het werkgebied van de Vogelwerkgroep Alkmaar Smit H. De Kleine Alk 2018
Automatische tellingen van spreeuwen-zwermen aan de hand van foto's Selwyn Hoeks Sovon-Nieuws 2015