Artikelen

Titel Auteur(s)oplopend sorteren Bron Jaar van uitgave
Vorsttrek van Toendrarietganzen met halsbanden ontrafeld Thomas Heinicke & Kees Koffijberg Sovon-Nieuws 2009
Recente aantalsontwikkeling van weidevogels in Nederland Teunissen W., Soldaat L. De Levende Natuur 2006
Identifying predators of eggs and chicks of Lapwing Vanellus vanellus and Black-tailed Godwit Limosa limosa in the Netherlands and the importance of predation on wader reproductive output Teunissen, W.; Schekkerman, H., Willems, F., Majoor, F. Ibis 2008
Weidevogels in de lift? Teunissen W.A. & Plate C. Sovon-Nieuws 2013
Kievit vliegt Grutto en Veldleeuwerik achterna Teunissen W. & Altenburg J. 2015
Na bijna 70 jaar weer broedende Bosruiters in Nederland Teunissen B. Limosa 2005
Reuzensterns op slaapplaatsen zomer 2010 Symen Deuzeman & Menno Hornman Sovon-Nieuws 2010
Broedsucces in Constant Effort Site in 2013 Symen Deuzeman Sovon-Nieuws 2014
Effecten van het aanbieden van voedselgewassen op de talrijkheid van overwinterende akkervogels: een eerste analyse Stip A., Kleijn D. & Teunissen W. Limosa 2013
Broedende Zeearenden Haliaeetus albicilla in Nederland in 2018 Stef van Rijn, Andrea van den Berg, Peter de Boer, Jasja Dekker, Symen Deuzeman, Dirk van Straalen & Romke Kleefstra De Takkeling 2019