Artikelen

Titel Auteur(s)aflopend sorteren Bron Jaar van uitgave
De Steltkluut als broedvogel in Nederland in 1990-2011 Boele A. Limosa 2012
Pestvogelinvasie 2004/05 in Nederland en Europa Boele A. Sovon-Nieuws 2005
Roodbuiken en Zwartbuiken: Waterspreeuwen in ons land Boele A. Sovon-Nieuws 2005
Kolonievogels en zeldzame broedvogels in Nederland in 2012 en 2013 Boele A., Hustings F., van Bruggen J., Koffijberg K., Vergeer J.-W., Plate C. & van der Meij T. Limosa 2015
Kolonievogels en zeldzame broedvogels in Nederland in 2010 en 2011 Boele A., Hustings F., van Bruggen J., van Dijk A., Vergeer J.-W. & Plate C. Limosa 2014
Kolonievogels en zeldzame broedvogels in Nederland in 2008 en 2009 Boele A., van Dijk A., Hustings F., van Bruggen J., Koffijberg K., Vergeer J.-W. & Plate C. Limosa 2011
Ortolanen op trek Boele A. & van Winden E. Sovon-Nieuws 2015
Een (Ooie-)vaarwel Boele A. & van Winden E. Sovon-Nieuws 2004
Lachstern: het lachen is hem wel vergaan Boele A. & van Winden E. Sovon-Nieuws 2017
Vorkstaartmeeuw: fraaie zeldzaamheid boven ruige zee en dwaalgast in het binnenland Boele A. & van Winden E. Sovon-Nieuws 2011