Artikelen

Titel Auteur(s)aflopend sorteren Bron Jaar van uitgave
Tapuiten en duinbeheer in de Noordkop Chris van Turnhout, Frank Majoor & Tim Zutt De Levende Natuur 2018
Demografie van een populatie Tapuiten in een snel veranderend duinlandschap Chris van Turnhout, Frank Majoor, Tim Zutt, Malavika Madhavan & Eelke Jongejans Limosa 2020
Nut en noodzaak van broedbiologisch onderzoek Chris van Turnhout, Hans Schekkerman, Bruno Ens & Kees Koffijberg De Levende Natuur 2017
MUS meet in stad én dorp… maar hoe goed? Chris van Turnhout, Jan Schoppers & Erik van Winden Sovon-Nieuws 2020
Hoeveel overwinterende Ooievaars in Nederland? Chris van Turnhout, Jeroen Nienhuis, Annemieke Enters, Wim van Nee Sovon-Nieuws 2016
Population Dynamics of Great Bittern (Botaurus stellaris) in the Netherlands: Interaction Effects of Weather Variability and Habitat Fragmentation. Cormont A, Vos CC, Verboom J, van Turnhout CAM, Foppen RPB & Goedhart PW Regional Environmental Change 2013
Minder blauw op de Wadden: achtergronden van de afname van Blauwe Kiekendief op Ameland en Terschelling de Boer P. & Klaassen O. Limosa 2007
Overwinterende Blauwe Kiekendieven in het Limburgse heuvelland: de Boer P., Voskamp P. & van Rijn S. Limosa 2013
Slaapplaatstellingen van Lachsterns in 2013 de Boer V. & Klaassen O. Sovon-Nieuws 2014
Jaarrond Tuintelling kent vliegende start de Jong A Sovon-Nieuws 2015