Artikelen

Titel Auteur(s)aflopend sorteren Bron Jaar van uitgave
Canadese Gans: herkomst ruiers Groningen B. Voslamber Grauwe Gors 2011
Het voorkomen van de Alk in de Nederlandse wateren Camphuysen C.J. Limosa 1998
De Drieteenmeeuw als broedvogel in Nederland Camphuysen C.J. & de Vreeze F. Limosa 2005
Dramatische achteruitgang van de Patrijs in Midden-Zeeuws-Vlaanderen Castelijns H. limo 2001
On the usefulness of prediction intervals for local species distribution model forecasts Christian Kampichler, Henk Sierdsema Ecological informatics 2018
Meer aandacht voor de Boerenzwaluw Chris van Turnhout Sovon-Nieuws 2009
Broedende Tapuiten in 2006 Chris van Turnhout Sovon-Nieuws 2007
Meten aan broedsucces met CES en Nestkaart Chris van Turnhout Sovon-Nieuws 2020
Broedresultaten van Ooievaars Chris van Turnhout, Annemieke Enters & Wim van Nee Sovon-Nieuws 2016
Een vroege start van de eileg in 2011... en ander nieuws uit het Meetnet Nestkaarten Chris van Turnhout, Frank Majoor & Jeroen Nienhuis Sovon-Nieuws 2012