Artikelen

Titel Auteur(s) Bron Jaar van uitgave
2009 Jaar van de Visdief: veel gegevens maar kleine aantallen Joost van Bruggen, André van Kleunen & Kees Koffijberg Sovon-Nieuws 2010
2010: Jaar van de Bruine Kiekendief (Limosa-artikel) van Bruggen J., van Kleunen A., van den Bremer L. & Castelijns H. Limosa 2011
Aalscholvers op slaapplaatsen in Nederland in januari 2003 en 2004 van Rijn S. & Nienhuis J. Limosa 2004
Aankomst van Fluiters op de broedplaats Bijlsma R.G. Drentse Vogels 2014
Aantallen Eidereenden in de Nederlandse kustwateren en de Waddenzee winters 1993-97 Baptist H. et al. Limosa 1997
Aantallen Roodmussen in Nederland lopen in de pas met ontwikkelingen rondom de Oostzee Boele A. & van Winden E. Sovon-Nieuws 2002
Aantallen, trends en verspreiding van overzomerende ganzen. Voslamber B. et al. Limosa 2007
Aantalontwikkeling wadvogels in de Nederlandse Waddenzee Ens B.J., van Winden E.A.J., van Turnhout C., van Roomen M., Smit C. & Jansen J. Limosa 2009
Aantalsafname van de Rotgans langs de Friese Waddenkust Engelmoer M. et al. Limosa 2001
Aantalsontwikkeling en nestplaatskeuze van Nederlandse Boerenzwaluwen van den Bremer L., Schekkerman H., Roodbergen M. & van Turnhout C. Limosa 2014