Geluiden afspelen tijdens broedvogelinventarisatie

Waarom geluiden afspelen?

Geluid afspelen, om vogels te activeren tot zang of roep, wordt bij broedvogelinventarisatie soms toegepast om de aanwezigheid vast te stellen van enkele soorten die lastig te inventariseren zijn.

Is het nodig?

Nee, je kunt volstaan met inventarisatie zonder geluidnabootsing. Belangrijk bij monitoring is dat de methode gelijk blijft. Dus niet het ene jaar in je telgebied geluiden afspelen van uilen, en het jaar erop niet.   

Welke soorten?

Geluidnabootsing wordt vooral gebruikt bij Nachtzwaluw, Draaihals, Middelste Bonte en Kleine Bonte Specht, Kwartel, rallen en uilen.

Zijn er risico’s voor vogels?

Vogels kunnen over hun toeren raken bij het horen van een luid zingende soortgenoot in hun territorium.  De geprovoceerde vogel kan (te) heftig reageren of juist geïntimideerd raken.  Pas de methode dus alleen toe als je het echt noodzakelijk vindt voor de inventarisatie (en niet bijvoorbeeld om een vogel beter te bekijken).

Waarop moet je als teller bedacht zijn?

Vogels kunnen de teller volgen of komen van grote afstand aangevlogen. Ze raken daarmee buiten hun eigen territorium, wat tot dubbeltelling kan leiden.

Welke regels volg ik in het veld?

  • Speel het geluid niet te hard en te lang af, dit kan op vogels als dominant gedrag overkomen.
  • In open landschap om de 400-500 meter afpelen en in bossen om de 200-250 meter.
  • Gedurende ongeveer 5-10 seconden afspelen, met tussenpozen van enkele minuten.
  • Zodra er een reactie komt: onmiddellijk stoppen met het afspelen van geluid.
  • Attent zijn op vogels die niet zingen maar wel nieuwsgierig komen kijken. Ook dan stoppen met geluid.
  • Geen reactie? Ga niet lang door maar kom later nog eens terug.

Nog een tip?

Gebruik eens het geluid van een vrouwtje, om de aanwezigheid van een mannetje vast te stellen

Waar vind ik geluiden?

Doorgaans goede opnames vindt je op www.xeno-canto.org of gebruik de app van xeno-canto 'Vogelgeluiden' (alleen voor Androïd)