Foto: Debby Doodeman

Zwarte Sterns terug op slaapplaatsen

Een spectaculair gezicht: honderden Zwarte Sterns die zich in de avondschemer te goed doen aan dansmuggen. In augustus is het te zien op het eiland de Kreupel. Daar en bij het Balgzand verzamelen zich enkele duizenden Zwarte Sterns om te gaan slapen. Na een mysterieuze afwezigheid in 2015 zijn de sterns weer terug. 

Vorig jaar meldde Jan van der Winden nog dat de Zwarte Sterns onvindbaar waren in het IJsselmeergebied. Na jaren met soms meer dan 20.000 slapende Zwarte Sterns bleven de vogels in 2015 vooral weg. Er werden alleen waarnemingen van in het donker wegvliegende groepen sterns gedaan. Een telling van deze week leverde gelukkig wel weer resultaat op: enkele duizenden sterns werden genoteerd door de vrijwilligers van de Werkgroep Sternonderzoek Kreupel, onder leiding van Jan, die de tellingen voor het Meetnet Slaapplaatsen coördineert. Ze slapen op het Balgzand en de Kreupel. 

Op de blog van Debby Doodeman staat een mooie reportage over de sterns.

Historisch dieptepunt

Nu de slapende sterns wél weer geteld kunnen worden, levert dat geen rooskleurig beeld op. Van der Winden omschrijft het als een historisch dieptepunt: 'De dalende trend zet door. De komende tellingen moeten uitwijzen of het aantal nog naar boven kan worden bijgesteld, maar dat is onwaarschijnlijk. De piekperiode is namelijk al voorbij.'

Sterns op trek

Zwarte Sterns komen uit een groot deel van Europa naar het IJsselmeer om in gewicht toe te nemen voor de trek naar de kust van West-Afrika. De afgelopen jaren zaten er ongeveer 20.000. Sinds de aanleg van het eiland de Kreupel in 2003 sliepen ze vooral daar.