Jonge Zwarte Specht kijkt uit nesthol op 17 mei 2017. Foto: Hidde Bult

Zwarte Spechten zoeken op de Brabantse Wal

Hoeveel Zwarte Spechten zitten er nu echt in het Natura-2000 gebied de Brabantse Wal? Die vraag hield vogelaars van de VWG Bergen op Zoom dit voorjaar aardig zoet. Aan het einde van het voorjaar komen ze met een degelijke telling én schatting: zeker 23 territoria in de getelde gebieden, en naar schatting 23-34 in het hele N2000-gebied. Dat lijkt een stuk minder dan voorheen.

Hidde Bult, Ton Bakker, Walter van Dongen, Jan Hogerwaard, Sjaan Hopmans, Louis Hopstaken en Robert Kraaijeveld maakten dit voorjaar heel wat uren in de bossen op de Brabantse Wal. Ze inventariseerden het aantal territoria Zwarte Spechten. Eind juni zetten de coördinator van deze flinke klus, Hidde Bult, de resultaten op een rij en concludeerde:

  • Minimaal 23 territoria in getelde delen van het Natura-2000 gebied. Totaalschatting: 23-34.
  • Naar schatting zeker 29 territoria op de hele Brabantse Wal. Bandbreedte: 25-37.

Bult stelt dat deze aantallen lager uitvallen dan de schattingen die rond 1990-1996 en 1998-2000 werden gemaakt bij het maken van vogelatlassen.

Tellen en nestonderzoek

Het werk van de vogelwerkgroep is zeer waardevol, omdat hiermee de doelstelling van 40 broedparen voor het Natura-2000 gebied geëvalueerd kan worden. Territoria zijn niet per se hetzelfde als broedparen, zo stelden de vogelaars ook vast; ze vonden ook enkele territoriale spechten die niet tot broeden kwamen.

Waardoor de Zwarte Specht afneemt, is nog niet helemaal duidelijk. Toch zijn er vermoedens. Dit voorjaar deden drie studenten van HAS Den Bosch (Bram Ubels, Christian Brinkman en Maarten Vervoort) nestonderzoek aan Zwarte Spechten op de Brabantse Wal. Ze vonden twee door Boommarters leeggeroofde nesten. Zou dat recent verschenen zoogdier de ‘boosdoener’ zijn?

Doe ook soortgerichte tellingen

Met soortgerichte, grootschalige tellingen als deze is Sovon erg blij. Ben je (als vogelwerkgroep) in een gebied actief met bijzondere broedvogels en heb je interesse? Start een BMP-Z telgebied!