Foto: Peter Eekelder

Zuid-Hollandse BMP-teller: gegevens al doorgestuurd?

Beste Zuid-Hollandse BMP-tellers. Velen van u zijn afgelopen voorjaar in de weer geweest om een nieuw jaar aan hun BMP-reeks toe te voegen. Veel dank daarvoor! Uit liefst 130 BMP-gebieden is de informatie alweer aangeleverd.

Op deze kaart zijn alle sinds 2010 onderzochte BMP-telgebieden in Zuid-Holland afgebeeld.  Aangegeven is van welke  telgebieden we de gegevens van 2015 al ontvangen hebben en van welke nog niet. Ongetwijfeld  zijn niet alle gebieden in 2015 onderzocht, maar we hopen er toch nog flink wat binnen te krijgen.

Overzicht aangeleverde BMP-telgebieden in Zeeland, teljaar 2015. ACL: wel data, nog niet afgerond.

Overzicht aangeleverde BMP-telgebieden in Zuid-Holland, teljaar 2015. ACL: wel data, nog niet afgerond.  

 

Afronden (filmpje)

Hebt u gebruik gemaakt van de autoclustering, maar kleurt uw telgebied nog niet rood op de kaart? Dan is uw telling nog niet afgerond. Mogelijk moet een deel van de gegevens nog ingevoerd worden of moet de autoclustering nog worden uitgevoerd. Wellicht hebt u die stappen al achter de rug. Hoe dan ook: het zou heel mooi zijn als u uw BMP-telling een dezer dagen zou kunnen afronden. Als u helemaal klaar bent, vergeet dan niet de laatste stap: druk even op de knop “Doorsturen naar BMP”. Pas als u dat gedaan heeft weten we dat de telling wat u betreft is afgerond. Wilt u nog even nagaan hoe het ook alweer in zijn werk gaat? Bekijk dan het instructiefilmpje.

Niet geteld? Of met de hand uitgewerkt?

  • Mogelijk hebt u uw telling dit jaar helaas niet afkunnen ronden. Mocht dat het geval zijn, stuurt u ons dan even een mailtje?
  • Mocht u uw telling met de hand hebben uitgewerkt: voert u dan binnenkort de territoriumstippen in of stuurt u uw telformulier naar Sovon? Veel dank vast daarvoor!

Natuurlijk willen we de BMP-gegevens graag snel op een rijtje hebben. Dit jaar is dat extra belangrijk: uw BMP-gegevens dragen immers bij aan de kwaliteit van de nieuwe Nederlandse VogelAtlas. Alleen BMP-gegevens die snel beschikbaar zijn komen nog ten goede aan de atlas. Het zou heel mooi zijn als die van u daar bij horen.

Hebt u nog vragen over het afronden en doorgeven van uw BMP-telling, mail dan naar broedvogels@sovon.nl .

Mede namens het atlasteam en de atlas-DC’s vast veel dank voor uw medewerking!

Jan-Willem Vergeer      024-7410437

Joost van Bruggen        024-7410441