Boerenzwaluw bij Den Oever, 28 december 2015. Foto: Fred Visscher (Waarneming.nl)

Zomervogels in de winter

December 2015 heeft zowat alle warmterecords verbroken die er maar waren. De hoogste gemiddelde temperatuur ooit in december gemeten, het vorige warmterecord met liefst 2,4 graden verbeterd, geen enkele maal nachtvorst...

Het valt allemaal na te lezen in dit uitgebreide maandoverzicht.

Nog aanwezige zomervogels
Onder zulke omstandigheden hoeft het niet te verwonderen dat er allerlei vogelsoorten zijn gezien die in deze maand normaliter diep in Afrika verblijven. Met temperaturen die gemiddeld hoger waren dan in april 2015 (!) konden achterblijvers in leven blijven die anders al lang het loodje zouden hebben gelegd. Bij Waarneming.nl kwamen in december o.a. meldingen bezig van Purperreiger, Kwartel, Strandplevier, Witwangstern, Tapuit en Gekraagde Roodstaart. 

Nog in leven
Verschillende zomervogels bleken ook op de eerste dag van 2016 nog in leven, waaronder een Zomertaling aan de Amstel, een Zomertortel bij Strijenas, enkele Boerenzwaluwen bij Huizen en wellicht elders, en een Paapje bij Arcen. Hoe het verder gaat? We herinneren ons de winter van 2011/12, die eveneens boterzacht begon (met ongewone zomervogels tot voorbij Oudjaar), maar een gemeen slot in februari kende...(zie het artikel daarover in Sovon-Nieuws, pag. 3-4).