Foto: Harvey van Diek

Zomertortels zoeken. Help je mee?

Tussen 1990 en 2015 nam het aantal broedende Zomertortels in ons land met meer dan 90% af. Van de 35.000 tot 50.000 paren eind jaren zeventig zijn er volgens de nieuwe Vogelatlas nog 1200-1400 over. Ook elders in Europa doet de soort het slecht en sinds kort staat hij als ‘kwetsbaar’ op de wereldwijde Rode Lijst van de IUCN. Reden om de populatie in ons land met zorg te volgen. Help je mee?

‘Soortspecifieke’ telgebieden

Door de sterke afname komt de Zomertortel steeds minder voor in de gebieden die voor het BMP-project geteld worden. Daarom willen we onze steekproef graag vergroten met nieuwe ‘soortspecifieke’ telgebieden. In zulke gebieden tel je één of meerdere zeldzame broedvogels: zie BMP-Z. Regio’s waar nog (wat) Zomertortels broeden zijn Texel, Drenthe, Flevoland, het Deltagebied, Noord-Brabant, Limburg en lokaal elders in (Oost-)Nederland. Pak jij de handschoen op en inventariseer je de (laatste?) Zomertortels tellen? Zulke tellingen vormen een eerste stap naar beschermingsmaatregelen, zoals deze. Want als je niet weet waar ze nog broeden, dan weet je niet waar je ze kunt beschermen. Broedzekerheid van Zomertortels in 2013-15 (Vogelatlas)

Gebied aanmaken

Je kunt zelf een gebied op de kaart intekenen. We checken het gebied dan even en vervolgens kun je aan de slag.

‘Historische’ telreeksen

Mocht je ‘historische’ telreeksen hebben van de Zomertortel in een gebied, dan horen wij dat graag. Neem dan even contact op met ons broedvogelteam.

Hulp nodig?

Heb je vragen of is hulp gewenst bij het aanmaken van een telgebied? Stuur dan een mailtje naar ons broedvogelteam.

Losse meldingen

Geef losse meldingen van territoriale Zomertortels (voorzien van de juiste broedcode) graag door via sovon.nl (‘Zeldzame broedvogels; losse meldingen’), Waarneming.nl of via een LiveAtlas-telling. Dank voor je medewerking!

Kaartje: broedzekerheid van Zomertortels in de periode 2013-15 (Vogelatlas.nl)