Tureluurs op trek, de diagnostische witte vleugelvelden van grote afstand nog zichtbaar. Sint-Annaland, 15 juni 2015. Foto: Adri Clements

Zomeravonden vol Tureluurs

Tureluurs hebben een gecompliceerd trekpatroon waaraan verschillende ondersoorten deelnemen, ieder met hun eigen herkomst- en doelgebied.

Half juli passeren grote aantallen volgens de database van Trektellen.nl. Die trekkers worden echter maar weinig opgemerkt, behalve op een enkele gunstig gelegen trektelpost. Hofleverancier van juli-Tureluurs is sinds jaar en dag de Vijfhoek bij Diemen, in de zuidwesthoek van het IJsselmeergebied.

Zomeravondtellingen
Guus van Duin, al dan niet in het gezelschap van andere trektellers, voert hier al vanaf begin jaren tachtig zomeravondtellingen uit. De ontdekking dat de Vijfhoek een prima plek is om trek te tellen, geschiedde vanuit het raam van een studentenflat. Het achterland bestond destijds uit het nog grotendeels ongecultiveerde Zuidelijk Flevoland. De vogelaars zagen slierten Zwarte Sterns opstijgen en wegtrekken, evenals veel eenden en steltlopers. Mooi werk dat trektellen in de avond: "Gelukkig is het meestal lekker weer, eventueel een flesje wijn erbij" aldus Guus.

Tureluurs in de schemer
Half juli bestaat er kans op massale trek van Tureluurs, meestal net voor zonsondergang. De beste dag tot nu toe was 13 juli 1989 met 2511 exemplaren. Dat betekent een derde plaats op de lijst van dagrecords op Trektellen.nl (nummer een en twee zijn Camperduin en Scheveningen met 5780 ex. op 1 mei 1983 resp. 3669 op 3 mei 1980). Van de zeven avonden waarop meer dan 1500 Tureluurs over de Vijfhoek scheerden, vallen er vier in de periode 10-20 juli en drie tussen 21-31 juli.

Dit jaar
Bijna alle avonden met veel tureluurtrek dateren uit de jaren tachtig en negentig, lang geleden dus. Maar dit jaar mocht de avond van 9 juli er weer zijn. "Ja hoor, eindelijk weer eens een knallende tutenavond. Groepen tussen 20.05 en 20.53 uur: 210,350,150,350,160=1220. De groepen kwamen meestal niet al te hoog aan, 100 meter, de laatste wat hoger, en twijfelden soms op het punt waar ze op het land botsen."