Trekkende Kieviten, ook in juni. Foto: Ran Schols

Zomer begonnen, volop najaarstrek

De astronomische zomer is per 21 juni begonnen. Er is echter al volop 'najaarstrek' gaande.

Groepen Kieviten die zich verzamelen, de eerste Witgatjes en Groenpootruiters die alweer opduiken, Kokmeeuwen die (met hun jongen) verschijnen op plekken waar ze maandenlang ontbraken, groepen Spreeuwen die verkassen...ongemerkt is er al weer veel beweging in de vogelwereld.

Rui- en voedseltrek
Het gaat nog niet om definitieve verplaatsingen naar de overwinteringsgebieden (al zullen bijvoorbeeld sommige Grutto's en Koekoeken al een flink eind op weg zijn). De meeste verplaatsingen zijn richting betere voedselgebieden of plekken om te ruien. Veel van de soorten die nu in beweging zijn, krijgen het later in het jaar pas echt op de heupen. Zo blijven grote aantallen Kieviten in ons land hangen tot de eerste vorstaanval. Als die er komt, want vorige winter sloegen we wat dat betreft over.

Jonge vogels
Bij sommige soorten zijn de jonge vogels, geboren in dit jaar, gemakkelijk te herkenen, bijvoorbeeld bij Kokmeeuwen. Het is aardig om groepen nader te bekijken en het aandeel jonge vogels te bepalen. Als je dit verschillende keren gedurende het seizoen doet, zie je wanneer de grote meute van de jonge vogels doorkomt. En als je het meerdere jaren volhoudt, merk je ook verschillen tussen jaren op. Het geeft een beeld van hoe het broedsucces in een jaar was.