Foto: Ran Schols

Zo zeldzaam zijn ze geworden

Sommige ontwikkelingen zijn nog desastreuzer dan je al dacht. Gaat de Zomertortel verdwijnen?

Daar lijkt het wel een beetje op. De vorige broedvogelatlas, veldwerk 1998-2000, liet zien dat deze soort uit 21% van de atlasblokken verdwenen was sinds midden jaren zeventig. Het huidige beeld is nog dramatischer. De voorlopige kaart van het huidige atlasonderzoek ziet er voor de Zomertortel in ieder geval choquerend uit: in alle gebieden met open rondjes is wel geteld maar is de soort niet aangetroffen. En als er wel Zomertortels aanwezig waren (groene bolletjes), ging het om heel lage aantallen.

De Zomertortel is in heel West-Europa op zijn retour. De problemen zijn dan ook legio, van voedselgebrek in de broedgebieden tot droogte en kap van slaapbossen in de overwinteringsgebieden. Voeg daarbij trouwens ook de (deels illegale maar nog niet uitgebannen) intensieve jacht in Zuid-Europa aan toe.

Gelukkig zijn er ook soorten die een veel positiever beeld laten zien. Blader eens door de voorlopige kaarten van het nieuwe atlasproject!