Ziekte en sterfte onder Pimpelmezen

In het vroege voorjaar van 2020 ontving het Dutch Wildlife Health Centre (DWHC) van de Universiteit Utrecht meerdere meldingen van zowel dode als zieke pimpelmezen. Het aantal meldingen van dode Pimpelmezen in april betreft nog geen honderden vogels. Maar het is wel bijzonder dat sommige melders aangeven dat er meerdere, tot wel tien stuks, dode mezen zijn gevonden in korte tijd.

De zieke Pimpelmezen zitten bol, zijn suf en zijn hun schuwheid verloren. Ze kunnen tot op zeer korte afstand worden benaderd. Een aantal mensen meldt ook dat de snavel er vies uitziet. Ook in Duitsland zijn recent meer dode Pimpelmezen gezien.

Onderzoek

In de afgelopen weken heeft DWHC een aantal dode Pimpelmezen kunnen onderzoeken. De meeste dieren hadden een longontsteking. Dat komt overeen met symptomen in Duitsland, waar een grote uitbraak is geconstateerd. Het betreft daar inmiddels tienduizenden dieren. In Duitsland is een relatie gelegd met een bacteriële infectie door Suttonella ornithocola. Voor Nederland is dat nog niet bewezen, omdat de tot nog toe gevonden dieren niet daarop onderzocht konden worden. DWHC roept op om ‘vers’ gevonden dode mezen koel te bewaren en te melden. Die komen dan in aanmerking om onderzocht te worden. 

Niet bij voeren

Omdat het waarschijnlijk om een infectieziekte gaat, is het belangrijk om te voorkomen dat vogels elkaar direct of indirect via een voer/drinkplek besmetten. Als er sprake is van vogelsterfte in je tuin, moeten alle voer- en/of drinkbakken weg worden gehaald.

Geen risico voor mensen

Voor zover bekend draagt de bacterie géén risico met zich mee voor mensen. Aangeraden wordt om in ieder geval voorzichtig om te gaan met zieke en dode mezen door ze bijvoorbeeld met rubberen handschoenen te pakken.

Melden

Om goed inzicht te krijgen in de pimpelmezensterfte in Nederland is het belangrijk om dode (Pimpel)mezen te melden bij Sovon, of op de website van DWHC. Ook al is het onmogelijk om alle gemelde dieren op te halen voor onderzoek, zijn meldingen wel zeer belangrijk. Alleen op die manier kan inzicht worden verkregen over ziekte en sterfte onder wilde dieren in Nederland.